Eski Fo�a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FOCA
1 $ = TL
1 € = TL

FOÇANIN TARH

Foça (Phokaia) ; on yerleimlerinin en önemlilerinden biriydi. Bugünkü bat uygarlnn temelleri, .Ö. 6. yüzyl'da onya'da atld. Dönemin onya's felsefe, mimarlk ve heykeltraçlkta öncü oldu.Phokaia'l Telephanes (.Ö. 5.yy) Pers saraylarn yaptlar ile donatm bir heykeltrat. Theodoros (.Ö. 4.yy) ünlü bir mimard. .Ö. 494 ylndaki "Lade Deniz Sava"n yöneten komutan Dionysos Phokaia'lyd. Bu komutan da ismini mitolojinin en büyük kahramanlarndan "arap Tanrs" Dionysos'tan alyordu. arap Tanrs" Dionysos Adn; kenti çevreleyen adalarnda yaayan foklardan alan Phokaia, .Ö. 11. yy'da Aiollar'ca kuruldu. on yerleimi .Ö. 9.yy'da balad. Phokaiallar usta denizciydiler ; 50 kürekli & 500 yolcu alabilen tekneleri vard. Mühendislik konusundaki üstün zekalar ve denizcilikteki baarlar ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz'e açlarak çok sayda koloni kurdular. Foçallar'n tarihte kurduu kolonilerin en önemlileri : Kardeniz'de Amysos (bugünkü Samsun); Çanakkale Boaz'ndaki Lampsakos (bugünkü Lapseki); Midilli Adas'nda Methymna (bugünkü Molyvoz); Güney talya'da Elea (bugünkü Velia); Korsika'da Alalia; Güney Fransa'da Massalia (bugünkü Marsilya), Nice ve Antibes ; spanya'da Ampuria'dr. Phokaiallar'n denizcilikteki ustal, ticaret alannda da baarl olmalarna olanak salad. Phokaia, onya'da, doal altn-gümü karm elektron sikkeyi ilk bastran kentlerden biriydi. Phokaia bu baarlar ile bir çok uygarln itahn kabartyordu ve .Ö.546 ylnda Persler'in tahrip ettii ilk on kentiydi. Pers istilas ile kentin görkemli ça sona erdi, halkn büyük bir çounluu kenti terketti.

.Ö. 334'te Büyük skender'in Anadolu'ya ayak basarak Pers egemenliini ortadan kaldrmas; yeni bir dönemin balangc oldu. skenderin ölümünden sonra sra ile; Seleukoslar'n, Bergama Krall'nn ve Romallar'n egemenliine girdi. Erken Hristiyanlk döneminde psikoposluk merkeziydi. Bugün Foça'nn buca konumunda olan Yenifoça'y Cenevizliler kurdu ve buradaki ap madenini ilettiler.

Foça 13. yy'da Türk Beyliklerinden Çaka Bey'in; daha sonra Saruhan Beyllii'nin yönetimindeydi. Fatih Sultan Mehmet 1455'te Foça'y Osmanl mparatorluu topraklarna katt. 1867'de Foça ve buca Yenifoça birletirilerek Manisa eyaletine baland. 15 Mays 1919'dan 11 Eylül 1922'ye kadar Yunanllar'n egemenliindeydi. Kurtulu Sava'nda 11 Eylül 1922'de Atatürk Foça'ya girdi ve 11 Eylül Foça'nn kurtuluu olarak kutlanmaya balad.

Foça'da halk arasnda anlatlan bir efsane vardr; ünlü Karata Efsanesi... Ad üzerinde efsane, yorumlara açk, Foça'nn gizemli çekiciliine tam anlamyla yakan bir efsane bu. Foça'da nerede olduu bilinmeyen bir ta vardr ve Karata olarak anlr. Herhangi bir kaldrm ta da olabilir bu gözümüzün önünde sadece ta diye durup duran; ya da yer altnda, görmeden-bilmeden her gün üzerine basp yürüdüümüz arnavut kaldrm talarndan birinin metrelerce altnda da. Gizemi ve çekicilii de burdan domakta sanrm. Bilinmeyen bir ta ama neden olduu efsane daha da çekici.

"Her kim ki; Foça'da nerede olduu bilinmeyen KARATA'a basar ise; basireti balanr ve içinde bir yerlerde Foça'ya yerleme ve hep burada olma isteini bulur. Yolu nereye giderse gitsin, Karata'a basan kii bir gün mutlaka Foça'ya geri dönecektir..."

Karata var; bunu herkes biliyor da nerede olduunu kimse bilmiyor. Gezip dolarken bu taa basan mümkünü yok bir daha Foça’dan kopamiyor. Çok zorlanip bir yerlere gitse de mutlaka dönüp dolap gene geliyor Foça’ya. Bir kez yolunuz Foça'ya dümeye görsün, Foça’ya gelip de o büyülü havasn yakalayabilen herkes bu öyküyü duyunca dolap duruyor sokaklarda. Belki Karata’a basarim da bu yaanas kasabada kalrm umuduyla. Bize kalrsa Foça’nn her yeri Karata. Foça’y görüp de sevmemek, dönüp gelmemek mümkün deil de ondan.

Adres: Atat�rk Mah. 192 sk No 2 / 3 ESK� FO�A
Tel - Fax: 0 232 812 12 66 -- Cep: 0 533 351 47 08 �� email: focacarsi@focacarsi.com